Ochrona gatunkowa zwierząt

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016.2183)

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-gatunkowa-zwierzat-18553186

PDF - wersja skrócona

CITIES

dotyczy: Importu owadów objętych Cities do Polski
ostatnie rozporządzenie: Dz. U. z dnia 17 maja 2004 r.

Czerwona Księga

dotyczy: Listy Gatunków Ginących i Zagrożonych wyginięciem w Polsce
ostatnie wydanie: 2004 strona internetowa

PROPOZYCJA OCHRONY GATUNKOWEJ KOLEJNYCH GATUNKÓW OWADÓW z dn.26.02.2001 >>

LISTA CHRONIONYCH GATUNKÓW OWADÓW NA SŁOWACJI >>

Zobacz także dyskusje na FORUM:
https://www.entomo.pl/forum/viewtopic.php?t=53 Natura 2000
https://www.entomo.pl/forum/viewtopic.php?t=45 - CITIES
https://www.entomo.pl/forum/viewtopic.php?t=327 - Zazwolenie na połów
Archiwum Forum I