Owady chronione

CITIES (2004)

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami
gatunków zagrożonych wyginięciem,
zwana także Konwencją Waszyngtońską (1973).

Pełny tekst do pobrania: https://www.entomo.pl/prawo/lista_cities.zip

fragment Konwencji dotyczący owadów (Insecta)

INSECTA - OWADY

COLEOPTERA

Lucanidae
Colophon spp. (Republika Południowej Afryki)

LEPIDOPTERA

Papilionidae
Atrophaneura jophon
Atrophaneura pandiyana
Bhutanitis spp.
Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)
Ornithoptera alexandrae
Papilio chikae
Papilio homerus
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Teinopalpus spp.
Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera)
Troides spp. (sensu D'Abrera)

źródło: http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml

Zobacz też dyskusja na FORUM:

https://www.entomo.pl/forum/viewtopic.php?t=45

 

opr.J.Kurzawa

entomo @ 2001-2022 https://entomo.pl