Strona główna
Mapa serwisu
     
Cer PL 2022
Literatura
Foto PL
Foto palearkt
Katalog KFP
Klucze
Polskie nazwy
Hodowla
Larwy
Inne
Chronione
Checklisty
Linki

 

Chronione gatunki kózkowatych (Cerambycidae) - 2017

data ost. aktualizacji : 7-02-2020

Na postawie: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

GATUNKI Kózkowatych (Cerambycidae) OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ

544. kozioróg dębosz - Cerambyx cerdo (1)
545. średzinka Mesosa myops
546. sichrawa karpacka - Pseudogaurotina excellens (1)
547. nadobnica alpejska - Rosalia alpina (1)

(1) - Ochrona czynna

Objęte ochroną częściową:

128. dąbrowiec samotnik (Akimerus schaefferi)
129. kozioróg bukowiec (Cerambyx scopolii)
130. taraniec płowy (Dorcadion fulvum)
131. taraniec jedwabisty (Dorcadion holosericeum)
132. taraniec paskowany (Dorcadion scopolii)
133. zmorsznik olbrzymi (Macroleptura thoracica)
134. zmorsznik białowieski (Stictoleptura variicornis)
135. gracz borowy (Tragosoma depsarium)

 

PRAWO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016.2183)
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-gatunkowa-zwierzat-18553186
(Kózkowate:
Ochrona ścisła - Załącznik 1, poz. 544 - 577;
Ochrona częściowa - Załącznik 2, poz. 128 - 135).

Bez zmian w stosunku do ustawy z 2014 r.

Cerambycidae chronione od 2014>>>

Cerambycidae chronione od 2011>>>


entomo @ 2001-2024 https://entomo.pl