Strona główna
Mapa serwisu
     
Cer PL 2022
Literatura
Foto PL
Foto palearkt
Katalog KFP
Klucze
Polskie nazwy
Hodowla
Larwy
Inne
Chronione
Checklisty
Linki

 

Chronione gatunki kózkowatych (Cerambycidae)

data ost. aktualizacji : 7-10-2014

Obecnie (na post Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419 z dn. 12 października 2011 r.)

mamy 13 gatunków kózkowatych objętych ochroną:

 1. 36 borodziej próchnik - Ergates faber
 2. 37 dąbrowiec samotnik (2) - Akimerus schaefferi
 3. 38 gracz borowy (2) - Tragosoma depsarium
 4. 39 kozioróg bukowiec - Cerambyx scopolii
 5. 40 kozioróg dębosz - Cerambyx cerdo
 6. 41 nadobnica alpejska (2) - Rosalia alpina
 7. 42 sichrawa karpacka - Pseudogaurotina excellens
 8. 43 średzinka - Mesosa myops (*)
 9. 44 taraniec jedwabisty - Dorcadion holosericeum  (*
 10. 45 taraniec paskowany - Dorcadion scopoli   (*)
 11. 46 taraniec płowy - Dorcadion fulvum   (*)
 12. 47 zmorsznik białowieski - Stictoleptura variicornis  (*)
 13. 48 zmorsznik olbrzymi - Macroleptura thoracica

(*) - gatunki objęte ochroną od 2004 r.

Cztery gatunki (Stenocorus meridianus, Purpuricenus kaehleri, Leioderus kollari i Lamia textor) zostały zdjęte z listy gat. chronionych w 2004 (a były na niej zaledwie kilka lat). Zmiany są uzasadnione, gdyż gatunki te nie są tak rzadkie, jak uważano jeszcze kilka lat temu (poza P.kaehleri, której obecnie brak współczesnych doniesień).

Propozycja ochrony Salamandra i komentarze własne zasadności ochrony ww. gatunków >>>


entomo @ 2001-2022 https://entomo.pl