MOTYLE (Lepidoptera)

Wybrane książki o motylach

                          Piśmiennictwo pochodzące z nieistniejącej już stronie poświęconej motylom Dolnego Śląska (opr. J. Masłowski).

1."Fauna motyli Polski", J. Romaniszyn, 1929r.  Tom I
2. "Monografia motyli dziennych Polski", M. Krzywicki, 1982r.
3. "Ginące i zagrożone gatunki motyli w faunie Polski", M. Krzywicki, 1982r.
4. "Die Grossschmetterlinge Schlesiens", Paul Wolf, 1927r.
5. "Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986-1995", Jarosław Buszko, 1997r.
6. "Wykaz miejscowości, kwadratów UTM okresu notowań przez poszczególnych autorów dla rozsiedlenia gatunków motyli dziennych Polski". Jarosław Buszko, 1997r.
7. "Motyli-Ceske a Slovenske republiky aktivni ve dne", V. Belin, 1999r.
8. "Butterflies Of Britain & Europe", L.G. Higgins & N. D. Riley, 1991r.
9. "Tagfalter" J. Weidemann, 1988r.
10. "Praktyczne wskazówki dla zbieraczy motyli", W. Niesiołowski, 1955r.
11. "Atlas motyli Polski", część I, motyle dzienne, J. Buszko, J. Masłowski, 1993r.
12. "Atlas motyli Polski", część II, prządki, zawisaki, niedźwiedziówki, J. Buszko, 1997r.
13. "Atlas motyli Polski", część III, falice, wycinki, miernikowce, J. Buszko, 2000r.
14. "Obserwujemy motyle" jak-gdzie-kiedy?, J. Reichholf, 1993r.
15. "Motyle", H. Hoffmann, T. Marktaner, 1996r.
16. "Słownik entomologiczny", J. Razowski, 1987r.
17. "Motyle" P. Smart, 1993r.
18. "Raupe und Schmetterlinge", H. Sauer, 1982r.
19. "Motyle większe Bieszczadów Zachodnich i Pogórza Przemyskiego". M. Bielewicz, 1973r.
20. "Fauna Papilionoidea i Hesperioidea Puszczy Białowieskiej" M. Krzywicki, 1967r.
21. "Fauna motyli wzgórz kserotermicznych nad Dolną Nidą" A. Kostrowicki, 1953r.
22. "Przyczynek do znajomości fauny motyli Tatr Polskich", M. Krzywicki, 1963r.
23. "Motyle większe Tatr Polskich", Batkowski, Palik, Szpor, 1972r.
24. "Fauna makrolepidopterologiczna Wzniesienia Gubałowskiego", J. Wojtusiak, 1966r.
25. "Fauna motyli Pienin", Błeszyński, Razowski, Żukowski, 1965r.
26. "Motyle większe Tatr Polskich", W. Niesiołowski, 1927r.
27. "Kommentierter Verbreitungsatlas der Tagfalter Tscheschiens", O. Kudrna, 1994r.
28. "Ginące motyle z rodzaju Maculinea i ich biologia", M. Wojciechowski, 1991r.
29. "Biologia pienińskiej populacji P. apollo", E. Trznadel, 1996r.
30. "Ochrona i reintrodukcje P. apollo w Polsce", M. Irzykowicz, 1996r.
31. "Populacje n. apollo i n. mnemozyny w Pieninach", Z .Witkowski, 1992r.
32. "Restytucja niepylaka apollo w Pienińskim Parku Narodowym", Witkowski, Klein, 1992r.
33. "Motyle większe Puszczy Białowieskiej", Buszko, Kokot, Palik, Szpor, 1996r.

opr. J. Kurzawa


 


entomo @ 2001-2022 https://entomo.pl