LINKI - POLSKIE STRONY

POLSKIE STRONY O MOTYLACH:

https://www.lepidoptera.eu  -  Motyle Europy ¦rodkowej (K.Jonko)
http:///www.motyle.info
- Forum i strona po¶więcona motylom (S.Kuczkowski)
http://www.sphingidae.prv.pl  -  strona o Zawisakach (Sphingidae) Polski (opr. G.Banasiak)
http://www.lepidoptera.slask.pl - Motyle Górnego ¦l±ska (¦TE)
http://www.heodes.neostrada.pl/ - Motyle Gór ¦więtokrzyskich, okolice Skarżyska-Kamiennej


CHRZˇSZCZE:

Atlas Chrz±szczy Polski - http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/lista%20rodzin.htm
(L.Borowiec)
Cassidinae ¦wiata: http://www.cassidae.uni.wroc.pl/katalog%20internetowy/index.htm
(L.Borowiec)
Chrysomelidae Europy: http://www.cassidae.uni.wroc.pl/European%20Chrysomelidae/index.htm
(L.Borowiec)

Galerie chrz±szczy:

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/eng/atlas.htm  zin.ru
http://bugguide.net/node/view/60   Bugguide
http://tolweb.org/coleoptera  Tree Of Life
http://www.koleopterologie.de/gallery/index.html
 

POLSKIE STRONY ENTOMOLOGICZNE:

http://pte.au.poznan.pl/  - PTE - Polskie Towarzystwo Entomologiczne
http://sekol.uni.opole.pl/shownews.php?cat=1&lang=pl&m=1 SEKOL PTE (Sekcja Koleopterologiczna PTE)
Atlas chrz±szczy Polski - Lech Borowiec
http://www.iop.krakow.pl/pckz/   
Polska Czerwona Księga Zwierz±t Gin±cych

http://coleoptera.ksib.pl Atlas chrz±szczy Polski - Lech Borowiec

http://gis.biomap.pl Atlas chrz±szczy Polski - Lech Borowiec

http://www.robale.pl/ - duży serwis o entomologii
http://www.salamandra.org.pl/  - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
http://www.kp.org.pl/linki.html - duży zbiór linków do stron przyrodniczych w Polsce (Polecam!)
http://www.uwm.edu.pl/trichopteron/ - Biuletyn Sekcji Trichopterologicznej PTE, elektroniczna wersja Trichopterona - biuletynu po¶więconemu chru¶cikom
http://www.insects.pl   - strona o fotografii owadów (Robert Żóralski)

KÓZKOWATE (Cerambycidae):
http://www.cerambyx.uochb.cz
  - Cerambycidae zachodniej Palearktyki
http://www.cerambycidae.net - Personal web M. L. Danilevsky
http://www.cerambycidae.cz - Cerambycidae of the Palaearktic Region by J.Lorenc

http://www.cerambycidae-hrbek.cz
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion - Good Website about genus Iberodorcadion (Mario Tomme)
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/cereulst.htm  - spis Cerambycidae Europy
http://www.meloidae.com 
http://www.coleopterist.org.uk/photos-list.htm  - fotografie chrz±szczy
 

BOGATKOWATE (Buprestidae)
http://utenti.romascuola.net/bups/jewel.htm   - strona Mauricio Gigli
http://www.fond4beetles.com/Buprestidae/index.html - Bogatkowate C.L.Bellamy'ego
http://web.tiscali.it/buprestidae/homegen.htm  - multimedialny CD z kluczem do oznaczania, dobrymi zdjęciami imagines, i in. Cała Europa ..... 
http://www.mujweb.cz/www/Anthaxia/  - Antaxia

ATLASY MOTYLI - zagraniczne serwisy
http://www.guypadfield.com/
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/index.html
http://www.butterfly-guide.co.uk/
http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/svenska_fjarilar.html

BŁONKÓWKI:

http://www.formica.prv.pl/ - FORUM o mrówkach
http://www.crabro.republika.pl/ - strona o osach "Vespidarium" - Szerszenie, klecanki i inne osy. Także humor i trochę grafiki.

WAŻKI:

http://www.wazki.pl - strona Ewy Miłaczewskiej new
http://www.odonata.pl/
- Sekcja Odonatologiczna PTE
http://staw.bieleccy.com.pl/
http://www.owady.ires.pl/ - Owady okolic Dubiecka

SKLEPY ENTOMLOGICZNE, SPRZĘT >>>

 

 

entomo @ 2001-2018 www.entomo.pl