Owady chronione

 

Owady - Gatunki "naturowe" - Natura 2000:

Gatunek (nazwa rodzajowa i gatunkowa, polska i łacińska)
Rząd (order)
rodzina (Family)
link
Barczatka kataks (Eriogaster catax)  Lepidoptera Lasiocampidae  
Czerwończyk fioletek (Lycaena helle)  Lepidoptera Lycaenidae  
Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)  Lepidoptera Lycaenidae  
Modraszek eroides (Polyommatus eroides)  Lepidoptera Lycaenidae  
Modraszek nausitous (Maculinea nausithous)  Lepidoptera Lycaenidae  
Modraszek telejus (Maculinea teleius)  Lepidoptera Lycaenidae  
Sówka puszczykówka (Xylomoia strix) Lepidoptera Noctuidae  
Przeplatka aurinia  (Euphydryas aurinia)  Lepidoptera Nymphalidae  
Przeplatka maturna  (Euphydryas maturna)  Lepidoptera Nymphalidae  
Strzępotek edypus (Coenonympha oedippus)  Lepidoptera Nymphalidae  
Szlaczkoń szafraniec (Colias myrmidone) Lepidoptera Pieridae  
Krasopani hera (Callimorpha quadripunctaria)  Lepidoptera Erebidae  
Ponurek schneidera (Boros schneideri) Coleoptera Boridae  
Bogatek  wspaniały (Buprestis splendens)  Coleoptera Buprestidae  
Biegacz urozmaicony (Carabus variolosus)  Coleoptera Carabidae  
Biegacz Zawadzkiego  (Carabus zawadzkii)  Coleoptera Carabidae  
Kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo) Coleoptera Cerambycidae  
Nadobnica  alpejska (Rosalia alpina)  Coleoptera Cerambycidae  
Sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens)  Coleoptera Cerambycidae  
Średzinka (Mesosa myops) Coleoptera Cerambycidae  
Zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinus) Coleoptera Cucujidae  
Kreślinek nizinny (Graphoderus  bilineatus) Coleoptera Dytiscidae  
Pływak szerokobrzeżek  (Dytiscus latissimus)  Coleoptera Dytiscidae  
Pilnicznik fiołkowy (Limoniscus  violaceus)  Coleoptera Elateridae    
Jelonek rogacz (Lucanus cervus) Coleoptera Lucanidae  
Konarek tajgowy (Phryganophilus ruficollis)  Coleoptera Melandryidae  
Rozmiazg kolweński (Pytho kolwensis) Coleoptera Pythidae  
Zagłębek bruzdkowany  (Rhysodes sulcatus)  Coleoptera Rhysodidae  
Pachnica dębowa  (Osmoderma eremita)  Coleoptera Scarabaeidae  
Pogrzybnica Mannerheima (Oxyporus mannerheimii)  Coleoptera Staphylinidae  
Łątka ozdobna (Coenagrion ornatum)  Odonata Coenagrionidae  
Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilla)  Odonata Gomphidae  
Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis)  Odonata Libellulidae  
Inne bezkręgowce (Natura 2000)      
Zatoczek  łamliwy (Anisus vorticulus)  Ślimaki Planorbidae  
Poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana)  Ślimaki Vertiginidae  
Poczwarówka Geyera (Vertigo geyeri)  Ślimaki Vertiginidae  
Poczwarówka zmienna (Vertigo genesii)  Ślimaki Vertiginidae  
Poczwarówka zwężona  (Vertigo angustior) Ślimaki Vertiginidae  
Skójka gruboskorupowa (Unio crassus) Małże
Skójka perłorodna (Margaritifera margaritifera)  Małże

 

 


entomo @ 2001-2024 https://entomo.pl