Strona główna
Mapa serwisu
     
Cer PL 2022
Literatura
Foto PL
Foto palearkt
Katalog KFP
Klucze
Polskie nazwy
Hodowla
Larwy
Inne
Chronione
Checklisty
Linki
STRONY Katalogu Fauny Polski

1     2     3     4     5

Podział na krainy

BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. (1990): Chrząszcze - Coleoptera: Cerambycidae i Bruchidae. Katalog Fauny Polski,  Warszawa, XXIII, 15: 312 pp.

 

Podział ten utrwalił się w przedstawianiu wyników badań zoogeograficznych Kondrackiego (1977). Uważam jednak, że do celów komputerowego przedstawienia rozmieszczenia oraz ze wzgl. na spójność zoograficzną i faunistyczną niektórych regionów należałoby podział Polski poprowadzić dla kózkowatych (i innych owadów) nieco inaczej. Taki podział jest potrzebny, gdyż Polska byłaby podzielona "uczciwie" na 20-30 makroregionów, co doskonale nadawałoby się do przestawienia tego na Mapie Polski za pomocą programów komputerowych (ilość kwadratów UTM rodzi kilka problemów i utrudnień, które dla zobrazowania rozmieszczenia kózek w Polsce można byłoby uprościć). Mapa UTM ze swoją siatką 10 km jest do celu przedstawienia rozmieszczenia gatunków kózek zbyt dokładna - w wielu miejscach wystarczyłyby regiony o obszarze ok. 100 km x 100 km i więcej w innych zaś przypadkach, jak Tatry czy Puszcza Białowieska, były by to znacznie mniejsze obszary. Podział taki postaramy się opracować w porozumieniu ze specjalistami również z innych grup chrząszczy, na potrzeby Atlasu rozmieszczenia kózkowatych w Polsce (o ile nie okaze się, że odstąpimy od tego pomysłu i wszystkie dane dla unifikacji będziemy umieszczać w oparciu o podział na Krainy i UTM).

BAZA DANYCH Kózkowatych Polski >>entomo©2001 - 2016 - www.entomo.pl