Przezierniki (Sesiidae) Polski (2013)
The clearwing moths (Sesiidae) of Poland (2013)

Pennisetia Dehne, 1850
       • hylaeiformis (Laspeyres, 1801)

Sesia Fabricius, 1775
       • apiformis (Clerck, 1759)
       • bembeciformis (Hübner, 1806)

Eusphecia Le Cerf, 1937
       • melanocephala Dalman, 1816

Paranthrene Hübner, 1819
       • insolita Le Cerf, 1914 [2003]
       • tabaniformis (Rottemburg, 1775)

Synanthedon Hübner, 1819
       • andrenaeformis (Laspeyres, 1801) [2004]
       • cephiformis (Ochsenheimer, 1808)
       • conopiformis (Esper, 1782)
       • culiciformis (Linnaeus, 1758)
       • flaviventris (Staudinger, 1883)
       • formicaeformis (Esper, 1783)
       • loranthi (Králiček, 1966)               [1998]
       • mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1846) [1994], [1995]
       • myopaeformis (Borkhausen, 1789)
       • scoliaeformis (Borkhausen, 1789)
       • soffneri Spatenka, 1983 [2005]
       • spheciformis (Denis et Schiffermüller, 1775)
       • stomoxiformis (Hübner, 1790)
       • spuleri (Fuchs, 1809) [2013]
       • tipuliformis (Clerck, 1759)
       • vespiformis (Linnaeus, 1761)

Bembecia Hübner, 1819
       • ichneumoniformis (Denis et Schiffermüller, 1775)
       • megillaeformis (Hübner, 1813)

Pyropteron Newman, 1832
       • muscaeformis (Esper, 1783)
       • triannuliformis (Freyer, 1845)

Chamaesphecia Spuler, 1910
      • annellata (Zeller, 1847) - deleted [2013]
      • empiformis (Esper, 1783)
      • hungarica (Tomala, 1901)     [1996]
      • leucopsiformis (Esper, 1800)
      • nigrifrons (Le Cerf, 1911)               [2002]
      • tenthrediniformis (Denis et Schiffermüller, 1775)   [1995]

 

Razem: 31 gatunków

Literatura:  
(chronologicznie)                                                      

SCHNAIDER J., SCHNAJDER Z. 1961: Motyle - Lepidotera, Przezierniki - Aegeriidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, Warszawa, XXVII, 37: 1-42.

BUSZKO J., HOŁOWIŃSKI  M., 1994: O występowaniu Aegeria mesiaeformis (Herrich-Schaffer, 1845)(Lepidoptera, Sesiidae) w Polsce. WE., 13, 2: 121-123

BĄKOWSKI M., SURMACKI A., 1995: Nowe stanowisko Synanthedon mesiaeformis (Henrrich-Schaffer, 1846) (Lepidoptera, Sesiidae) w Polsce. WE, 1995, Vol. XIV, no.1

BĄKOWSKI M., 1995: Chamaesphecia tenthrediniformis (Denis et Schiffermuller, 1775) (Lepidoptera, Sesiidae)
- nowy dla fauny Polski gatunek przeziernika. WE, 14, 3: 169-172

BĄKOWSKI M., HOŁOWIŃSKI M. - Synanthedon andrenaeformis (LASPEYRES, 1801), nowy dla fauny Polski gatunek przeziernika (Lepidoptera: Sesiidae). Wiad. Entomol., 2004, Vol. XXIII, s.39 

ŚLIWINSKI Z., KOWALCZYK J. K., 1995: Przezierniki (Lepidoptera, Sesiidae) Wyżyny Łódzkiej. WE, 14, 4: 231-236

BĄKOWSKI M., 1996: Przezierniki (Lepidoptera, Sessidae) zbiorowisk kserotermicznych krainy Miechowsko-Sandomierskiej, Wiad. Entomol., 15, 1: 43-50

BĄKOWSKI M., HOŁOWIŃSKI  M., 1996: Chamaesphecia hungarica (Tomala, 1901), nowy dla fauny Polski gatunek przeziernika (Lepidoptera, Sessidae), Wiad. Entomol., 15, 1: 51-54

Marek BĄKOWSKI, Marek HOŁOWIŃSKI - Przezierniki (Lepidoptera: Sesiidae) południowo-wschodniej części Polesia Lubelskiego s. 107, WE, 1997, Vol. XVI, no.2

BĄKOWSKI M., 1997: Nowe stanowiska Synanthedon stomoxyformis (HÜBNER, 1790) (Lepidoptera: Sesiidae)
w Polsce - WE, 1997, Vol. XVI, no.2 (189)

BĄKOWSKI M., 1997: Nowe stanowiska Chamaesphecia leucopsiformis (ESPER, 1800) (Lepidoptera: Sesiidae)
w Polsce. WE, 1997, Vol. XVI, no.2 (201)

BĄKOWSKI M., HOŁOWIŃSKI M., 1998: Nowe stanowiska Synanthedon flaviventris (STAUDINGER, 1883) (Lepidoptera: Sesiidae) w Polsce - WE, 1998, Vol. XVII, no.2 (215)

HOŁOWIŃSKI M., MIŁKOWSKI M., 1998 - Synanthedon loranthi (KRALIČEK, 1966), nowy dla Polski gatunek przeziernika (Lepidoptera: Sesiidae) s. 99, WE, 1998, Vol. XVII, no.2

BĄKOWSKI M. 2000: Distribution of Synansphecia triannuliformis (FREYER, 1845) and S. muscaeformis (ESPER, 1783) in Poland (Lepidoptera: Sesiidae), Rozsiedlenie Synansphecia triannuliformis (FR.) i S. muscaeformis (ESP.) w Polsce (Lepidoptera: Sesiidae). Acta Entomologica Silesiana vol.7-8

BĄKOWSKI M., ŚLIWIŃSKI Z. 2000: Nowe stanowiska przezierników w Polsce (Lepidoptera: Sesiidae). New localities of five Sesiidae species in Poland (Lepidoptera). Acta Entomologica Silesiana vol.7-8

BĄKOWSKI M., 2001 - Zastosowanie atraktantów płciowych w badaniach faunistycznych przezierników (Lepidoptera: Sesiidae) s. 165, WE, 2001, Vol. XX

BĄKOWSKI M., ŚLIWIŃSKI Z., 2002: - Chamaesphecia nigrifrons (LE CERF, 1911), nowy dla Polski gatunek przeziernika (Lepidoptera: Sesiidae) s. 23,  WE, 2002, Vol. XXI, no.1

BĄKOWSKI M., RYRHOLM N., 2002: Synanthedon mesiaeformis (HERRICH -SCHAFFER, 1846) (Lepidoptera: Sesiidae) gatunek nowy dla fauny Puszczy Białowieskiej. WE, 2002, Vol. XXI, no.4 (330)

BĄKOWSKI M., HOŁOWIŃSKI M., MIŁKOWSKI M., 2003: - Przezierniki (Lepidoptera: Sesiidae) Puszczy Kozienickiej s. 229, WE, 2002, Vol. XXI, no.4

BĄKOWSKI M., HOŁOWIŃSKI M., 2013. Synanthedon spuleri (Fuchs, 1809) (Lepidoptera, Sesiidae) nowy dla Polski gatunek przeziernika, Wiad. Ent.

BĄKOWSKI M., 2013. The Sesiidae (Lepidoptera) of Poland.

przygotował: J.Kurzawa 

entomo©2001 - 2016  - https://www.entomo.pl