O mnie
Publikacje
Monitoring, Inwentaryzacje

 

Prace monitoringowe, inwentaryzacje

2022

Monitoring stanu ochrony przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003– pachnica dębowa (Osmoderma eremita). Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ w Łodzi.

2021
Plan Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Operat ochrony fauny – bezkręgowce. 2021-2022. IBL

Inwentaryzacja pachnicy Osmoderma eremita (Coleoptera: Scarabaeidae) w obszarze Natura 2000: PLH100003 Lasy Spalskie oraz PLH260004 Ostoja Przedborska. IOP

2017
Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odc. Zgierz – Ozorków  na długości 21 km.  Inwentaryzacja entomofauny.

Badania monitoringowe nad możliwością występowania gracza (Cerambycidae, Tragosoma depsarium) w Tatrzańskim Parku Narodowym TPN

2016
Inwentaryzacja  kozioroga dębosza Cerambyx cerdo (Coleoptera: Cerambycidae)  w obszarze Natura 2000: PLH100035 Łąki Ciebłowickie
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/wyniki/2015-2018/2016/zwierzeta/wyniki_monitoringu_zwierzat_2015_2016_koziorog_dembosz.pdf

2015
Inwentaryzacja bezkręgowców Kanału Gliwickiego.

2013
Inwentaryzacja pachnicy Osmoderma eremita (Coleoptera: Scarabaeidae) w obszarze Natura 2000: PLH100003 Lasy Spalskie oraz PLH260004 Ostoja Przedborska  
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/wyniki/2013-2014/dla_zwierzat/Pachnica-dbowa-Osmoderma-eremita.pdf

 

 

 


entomo @ 2001-2024 https://entomo.pl