<< powrót
Strona główna
Mapa serwisu


Dokumentacja jest obecnie opracowywana.

        Po otrzymaniu od R. Królika zweryfikowanego wykazu Coleoptera Polski możliwe było przygotowanie dla chrząszczarzy specjalnej wersji LepiStore PRO zawierającej pełny wykaz gatunków i podgatunków chrząszczy znalezionych w Polsce. Obecnie można więc pobrać dwie wersje bazy.

LepiStore Pro - Lepidoptera LepiStore Pro - Coleoptera
Download
(rozmiar pliku *.zip: 378 kB)
Download
(rozmiar pliku *.zip: 502 kB)

        Trwają intensywne prace nad INSECTstore nową bazą do ewidencji zbiorów. Została ona gruntownie przeorganizowana, oddzielono dane od kodu programu, co umożliwi łatwe jej aktualizowanie i pozwala tworzyć dowolną ilość zbiorów. Wymiana bazy na nową wersję nie spowoduje konieczności zmiany danych. Największym udogodnieniem tej bazy jest możliwość definiowania dowolnej ilości profilów przeglądania danych co umożliwi dostosowanie do indywidualnych wymagań. W stosunku do LepiStore PRO zmieniono wszystkie formularze i zoptymalizowano najczęściej wykonywane czynności. Dodano możliwość powielania danych co przyspieszy wpisywanie danych o np. kilkunastu okazach z dadnego stanowiska i daty.  Poprawiono wygląd etykietek i zoptymalizowano ich wydruk. Dodano etykietki determinacyjne (gatunkowe) pod okaz, co często przydaje się przy oznaczaniu okazów dla innych zbieraczy oraz na etapie magazynowania okazów przed ich umieszczeniem we właściwych gablotach. Możliwy jest również import listy gatunków. Planuję również dodanie importu stanowisk wraz ze współrzędnymi geograficznymi i UTM. Posiadam bazę 56000 polskich miejscowości z pełnymi danymi, ale zajmuje ona około 8MB i standardowo nie jest wskazane dołączać ją do bazy głównej. Prace nad baza i testowanie zakończą się prawdopodobnie na przełomie czerwca i lipca. Postaram się również opracować zwięzłą instrukcję obsługi w formacie Word.

    Baza danych LepiStore PRO
        Przeznaczona do ewidencji zbiorów lepidopterologicznych oraz większości innych grup owadów o ile pokrywa się zakres przechowywanych w bazie informacji. Obecna wersja w postaci skompilowanego pliku MDE przeznaczona jest dla MS Access 2000.

        Baza danych umożliwia:

        Aby uprościć pracę w bazie wprowadzono nazewnictwo i kody wszystkich znalezionych w Polsce do 2000 roku gatunków motyli: źródło J. Buszko, J. Nowacki „The Lepidoptera of Poland. A Distributional CheckList”.

        Przygotowywana jest wersja systemu do pracy z wieloma bazami danych odrębnymi dla poszczególnych rzędów owadów. Użytkownicy dysponujący listami gatunków dla poszczególnych rzędów (w dowolnym formacie) proszeni są o ich przesłanie na adres bangr@ld.onet.pl w celu przygotowania odpowiednich baz danych dla poszczególnych rzędów. Dostępna o pobrania wersja bazy jest w pełni funkcjonalna - ogranicza jednak ilość okazów w zbiorze do 100 - i ma na celu zapoznanie z jej możliwościami i rozpoczęciem dyskusji w możliwie najszerszych kręgach entomologów nad jej kształtem, funkcjami i możliwościami. Być może konieczne będzie jej rozbudowanie lub dokonanie korekt aby była przydatna dla możliwie najszerszego grona użytkowników.

        Autor dołożył wszelkich starań, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie bazy. Nowe wersje bazy będą dostępne na tej stronie  http://www.sphingidae.prv.pl/

Oczekuję na wszelkie uwagi i sugestie.

Grzegorz Banasiak
bangr@ld.onet.pl
(autor bazy)

 


 


entomo @ 2001-2022 https://entomo.pl