Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Lasów Gostynińsko-Włocławskich

Marcin Szewczyk

       Wstęp

Lasy Gostynińsko-Włocławskie rozciągają się od Gór i Nowego Duninowa na północy, Gostynina i Kowala na południu oraz Włocławka na zachodzie. mapki>>> Lasy te zajmują obszar o powierzchni ok. 51.000 ha. Na badanym terenie występują głównie lasy mieszane sosnowo-dębowe, bory sosnowe oraz las lipowo grabowy. Lasy G-W stanowią jeden z ważniejszych ciągów przyrodniczych w dolinie Wisły w okolicach Włocławka i z tego powodu  większość tego obszaru objął Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.

Badania nad Cerambycidae Lasów Gostynińsko-Włocławskich rozpocząłem w 1997 roku. Obszar ten nigdy nie był obiektem badań nad Cerambycidae. W miarę gromadzenia materiałów postanowiłem napisać niniejszą pracę. Najdokładniej została zbadana wschodnia część kompleksu. Z badanego terenu wykazałem 68 gatunków. Z ciekawszych gatunków występują tutaj: Ergates faber, Anoplodera rufipes, Anoplodera sexguttata, Cortodera humeralis, Cortodera femorata, Obrium cantharinum, Ropalopus macropus, Mesosa curculionoides, Oplosia fennica i Amaurostoma erythrocephala.

(MS) – leg. M.Szewczyk

       Skład gatunkowy

 1. Ergates faber (L.)
  Rezerwat Łąck (UTM DD01), 1 samiec w pułapce na szeliniaka sosnowego (Hylobius abietis (L.)) VII.1994 leg. M.Barański.
  Okolice Soczewki (UTM DD02), 3 samice na zrębie sosnowym 26.VII.1998 (MS), 1 samica i 2 młode larwy 19.VIII.2001 (MS)
  Popłacin (UTM DD02) 29 listopad 2003r. Liczne otwory wylotowe i 1 martwy samiec w otworze wylotowym. (MS).
   
 2. Prionus coriarius (L.)
  Góry koło Płocka (UTM DD01), 1 samiec na ziemii pod stertą kory sosnowej 18.VII.1998 (MS).
  Soczewka (UTM DD02), 1 samica na pieńku sosnowym 26.VII.1998 (MS).
  Łąck (UTM DD01), 1 samica na sośnie 31.VII.1999 (MS).
  Legarda koło Gostynina (UTM CD 91), liczne okazy (samce) przylatujące do światła VII.2002 (MS).
   
 3. Spondylis buprestoides (L.)
  Pospolity i licznie występujący gatunek łowiony co roku. Łowiony na składzie drewna tartacznego w Łącku.
   
 4. Arhopalus rusticus (L.)
  Łąck (UTM DD01), 1 samiec na pniaku sosnowym 18.VII.1997 (MS).
  Soczewka (UTM DD02), 1 samica na drewnie sosnowym poukładanym w sągi 26.VII.1998 (MS).
   
 5. Asemum striatum (L.)
  Łąck (UTM DD01), 1 okaz na pieńku sosnowym 10.V.1998 (MS).
   
 6. Tetropium castaneum (L.)
  1 okaz złapany na świerku, niestety okaz ten nie jest zaetykietowany i nie ma bliższych informacji dotyczących daty i miejsca połowu (MS).
   
 7. Tetropium gabrieli (J. Weise)
  Łąck (UTM DD01), duża ilość okazów złowiona na balach modrzewiowych na składzie drewna tartacznego 25.IV.2002.
  Gatunek prawdopodobnie zawleczony wraz z drewnem, ponieważ nie był wcześniej, ani później łowiony. (MS).
   
 8. Rhagium inquisitor (L.)
  Pospolity i liczny gatunek łowiony co roku. Spotykany na stosach drewna sosnowego.
   
 9. Rhagium mordax (De Geer)
  Pospolity i licznie łowiony gatunek. Spotykany co roku. Łowiony na pieńkach różnych drzew liściastych.
   
 10. Rhagium sycophanta Scharank.
  Łąck (UTM DD01), 1 okaz na pieńku dębowym 31.V.19998, 10 okazów 30.IV.2000, 9 okazów 26.V.2000 (MS).
  Góry (UTM DD01), 5 okazów 26.V.2003 (MS).
   
 11. Cortodera humeralis (Schall.)
  Góry, (UTM DD01), 2 okazy na liściach dębu 11.V.2002 (MS).
  Góry, (UTM DD01), 1 okaz złowiony w locie i 1 okaz na liściach dębu 24.V.2003 (MS).
  Góry, 7 okazów na kwiatach dębu 11.V.2004 (MS).
   
 12. Cortodera femorata (Fabr.)
  Legarda koło Gostynina (UTM CD91), 1 okaz w locie VI.2002 (MS).
   
 13. Grammoptera ruficornis (Fabr.)
  Popolity i liczny. Spotykany na kwiatach różnych krzewów.
 14. Grammoptera abdominalis (Stephens)
  Góry (UTM DD01), kilka larw w gałęzi dębowej (Quercus robur), 17.II.2005 (MS).
 15. Gramoptera ustulata (Schaller)
  Góry (UTM DD01), kilka larw w gałęzi dębowej (Quercus robur), 17.02.2005 (MS).
   
 16. Alosterna tabacicolor (De Geer)
  Pospolity i liczny. Łowiony głównie na baldaszkach, choć czasem trafia się na kwitnących krzewach.
   
 17. Anoplodera rufipes (Schall.)
  Dość rzadki gatunek, przeważnie spotykany pojedynczo.
  Łąck (UTM DD01), 2 okazy złowione na baldaszkach (Umbelliferae) 30.V.1998 (MS).
  Góry (UTM DD01), 2 okazy na Umbellafirae 30.V.1999 (MS).
  Góry (UTM DD01), 6 okazów 24.V.2003 (MS).
   
 18. Anoplodera sexguttata (Fabr.)
  Dość rzadki gatunek, jednak w niektóre lata łowiony w większych ilościach.
  Góry, 4 okazy na baldachach 23.VI.2000 (MS).
  Góry, 15 okazów na baldachach 15.V.2002 (MS).
   
 19. Pseudovadonia livida (Fabr.)
  Pospolity, łowiony co roku. Gatunek spotykany na różnych kwiatach.
 20. Corymbia maculicornis (De Geer)
  Pospolity.Gatunek spotykany na różnych kwiatach.
   
 21. Corymbia rubra (L.)
  Pospolity, łowiony co roku.Gatunek spotykany na różnych kwiatach.
   
 22. Leptura aethiops Poda
  Łąck, 3 okazy na baldachach 27.V.2000 (MS).
  Góry, 3 okazy na baldachach 15.VI.2001 (MS).
  Góry, 4 okazy 15.VI.2002 (MS).
   
 23. Leptura quadrifasciata L.
  Łąck, 1 okaz na baldachach 29.VII.1998 (MS).
  Góry, 1 okaz na baldachach 29.VI.1999 (MS).
   
 24. Stenurella melanura (L.)
  Pospolity i liczny. Gatunek spotykany na różnych kwiatach.
 25. Stenurella bifasciata (O.F.Müller)
  Popłacin ad Płock, 5 okazów na Krwawniku (Achillea sp.) 9.VI.2004 (MS).
   
 26. Stenurella nigra (L.)
  Pospolity.Gatunek spotykany na różnych kwiatach.
   
 27.  Strangalina attenuata (L.)
  Pospolity.Gatunek spotykany na różnych kwiatach.
   
 28. Necydalis major L.
  Popłacin (UTM DD02), liczne okazy tego gatunku złowił parę lat temu na zwalonej wierzbie leg. A. Has.
  Od tamtej pory gatunek łowiony pojedynczo co parę lat.
   
 29. Obrium cantharinum (L.)
  1 okaz złowiony na liściu topoli VII.1995 (MS).
 30. Obrium brunneum (Fabr.)
  Góry (UTM DD01), 7 exx na kwiatach głogu (Crataegus sp.), 30.V.2004 (MS).
   
 31.  Molorchus minor (L.)
  Często spotykany. łowiony co roku.Łowiony głównie na kwiatach tawuły, kruszyny i na baldaszkach.
   
 32. Glaphyra umbellattarum (Schreb.)
  Łąck, 1 okaz na baldachu 30.V.1998 (MS).
   
 33. Aromia moschata (L.)
  Gatunek w kompleksach leśnych rzadko spotykany, jednak na terenach wiejskich dość pospolity.
  Góry, 3 okazy na baldachach 20.VII.1998 (MS).
   
 34. Hylotrupes bajulus (L.)
  Gatunek łowiony w zabudowaniach wiejskich.
   
 35. Ropalopus macropus (Germ.)
  Dość często spotykany.
  Góry, 12 okazów na leżących gałęziach dębowych 14.05.2002 (MS).
  Góry, 9 okazów 26.05.2003 (MS).
 36. Pyrrhidium sanguineum (L.)
  Góry, (UTM DD01) Intensywna rójka na gałęziach dębowych 3.V.2004. Leg. M.Barański, (MS).
  Góry, 23 okazy na gałęziach dębowych 11.V.2004 (MS).
   
 37. Callidium aeneum (De Geer)
  Do tej pory złowiono tylko jeden okaz tego gatunku.
  Łąck, 1 samica na gałązkach świerkowych 18.V.2002 leg. M. Barański.
   
 38. Callidium violaceum (L.)
  Pojedyncze okazy łowione w różnych latach Łąck, 3 okazy na sągach sosnowych V.1998, 1 okaz 3.V.1999 leg. M. Barański. 
   
 39. Phymatodes testaceus (L.)
  Łąck, 11 okazów na sągach dębowych 13.05.2000 (MS).
  Góry, 2 okazy na leżących gałęziach dębowych (MS).
   
 40. Poecilium alni (L.)
  Pospolity i bardzo licznie występujący gatunek. Spotykany na leżących gałęziach dębowych.
   
 41. Xylotrechus antilope (Schönh.)
  Pospolity. Spotykany w Łącku na składnicy drewna tartacznego. Łowiony co roku.
   
 42. Clytus arietis (L.)
  Dość pospolity gatunek łowiony co roku.Łowiony na gałązkach dębowych, a czasem na baldaszkach.
   
 43. Plagionotus arcuatus (L.)
  Bardzo pospolity, łowiony co roku. Łowiony na leżących gałęziach dębowych, oraz na drewnie dębowym poukładanym w sągi.
   
 44. Plagionotus detritus (L.)
  Niezbyt często spotykany, jednak w niektóre lata występuje licznie.
  Łąck 9 okazów na sągach dębowych 27.06.2000 (MS) Łąck, 10 okazów 15.06.2002 (MS).
   
 45. Chlorophorus herbstii (Brahm.)
  Pojedyncze okazy łowione w różnych latach. Gatunek rzadko spotykany.
  Góry, (UTM DD01) larva 31.III 2004 w gałęzi Tilia cordata, imago 25.IV.2004 (MS).
   
 46. Chlorophorus varius (Müller)
  Gatunek rzadko spotykany. Złowiono kilka okazów w różnych latach.
   
 47. Anaglyptus mysticus (L.)
  Góry, 1 okaz na kruszynie 22.04.2000 (MS).
  Góry, 3 okazy na kruszynie 14.05.2002 (MS).
  Góry, 1 okaz na kruszynie 6.05.2003 (MS).
   
 48. Lamia textor (L.)
  Rzadko spotykany gatunek, jednak w niektóre lata (np. w 1996r) liczniejszy.
  Góry, 20 okazów na wierzbach 8.IV.1996 (MS).
  Góry, 1 okaz na ziemii 29.V.1997 (MS).
   
 49. Monochamus galloprovincialis (Oliv.)
  Pospolity na składzie drewna tartacznego w Łącku.
   
 50. Mesosa curculionoides (L.)
  Dość często spotykany gatunek.
  Góry, 7 okazów na gałęziach dębowych 14.V.2002 (MS).
  Góry, 2 okazy 21.V.2002 (MS).
  Góry, 10 okazów na gałęziach dębowych 23.V.2003 (MS).
   
 51. Oplosia fennica (Payk.)
  Gatunek spotykany tylko na jednym stanowisku, ale za to licznie.
  Góry, 6 okazów na leżących gałęziach lipowych 21.V.2002 (MS).
  Góry, 15 okazów 26.V.2003 (MS).
   
 52. Anaesthetis testacea (Fabr.)
  Rzadki gatunek, spotykany pojedynczo.
  Góry, 1 0kaz na leżących gałęziach dębowych 18.V.2002 (MS).
  Góry, 1 okaz 20.V.2002 (MS).
   
 53. Eupogonocherus hispidulus (Pill. & Mitt.)
  Pospolity i liczny. Spotykany na cienkich, leżących na ziemii gałązkach dębowych.
   
 54. Pityphilus fasciculatus (De Geer)
  Łąck, 1 okaz na zwalonej sośnie 1.V.1998 (MS).
  Łąck, 1 okaz na gałęziach sosnowych 22.V.1999 (MS).
   
 55. Leiopus nebulosus (L.)
  Pospolity i liczny. Łowiony na gałęziach dębowych.
   
 56. Acanthocinus aedilis (L.)
  Pospolity i liczny. Łowiony na stosach drewna sosnowego.
   
 57. Exocentrus lusitanus (L.)
  Dotąd znaleziony tylko na jednym stanowisku.
  Góry, 6 okazów na leżącyck gałązkach lipowych 18.V.2002 (MS).
  Góry, 4 okazy 21.V.2002 (MS).
  Góry, liczne poczwarki i larwy w gałęziach lipowych Tilia cordata 4.V.2004 (MS).
   
 58. Agapanthia villosoviridescens (De Geer)
  Pospolity na pokrzywach (Urticae).
   
 59. Saperda carcharias (L.)
  Dość często spotykany gatunek.
  Łąck, 5 okazów na liściach osiki (Populus tremulae) 20.VII.1998 (MS).
  Góry, 3 okazy 1.VIII.2000 (MS).
  Popłacin, liczne okazy na osice VII.2002 (MS).
   
 60. Saperda perforata (Pall.)
  W 1995 roku złowiłem kilka okazów tego gatunku na zwalonej osice w Łącku. (MS).
   
 61. Saperda populnea (L.)
  Kilka lat temu gatunek ten był bardzo pospolity.
  Gostynin (UTM CD91), 4 okazy na liściach osiki 13.V.2000 (MS).
   
 62. Saperda scalaris (L.)
  Gatunek rzadki, spotykany pojedynczo.
  Góry, 1 okaz na leżących gałęziach dębowych 15.VI.2002 (MS).
  Góry, 1 okaz na gałęzi lipowej 24.V.2003 (MS).
  Góry, 1 okaz na gałęzi dębowej 26.V.2003 (MS).
   
 63. Stenostola ferrea (Schrank)
  Legarda koło Gostynina (UTM CD91) 2 okazy na liściach lipy VI.2002 (MS)
  Góry liczne larwy w gałęziach lipowych (Tilia cordata). Larwy 21.II.2004, imago 3.III.2004 (MS)
   
 64. Oberea oculata (L.)
  Spotykany pojedynczo. Góry, 1 okaz złowiłem w V.2000 roku na wierzbie. (MS).
  Mam jeszcze kilka okazów złowionych w Górach, jednak nie są one zaetykietowane.
   
 65. Oberea linearis (L.)
  Legarda koło Gostynina (UTM CD91), 3 okazy na liściach leszczyny VI.2002 (MS).
   
 66. Amaurostoma erythrocephala (Schrank.)
  Góry, 2 okazy na wilczomleczu, na nasypie kolejowym, VIII.2002 (MS).
   
 67. Phytoecia virgula (Charp.)
  Rzadko łowiony gatunek w różnych latach.
   
 68. Tetrops praeustus (L.)
  Łąck, 1 okaz na baldaszkowatych 1.V.1998 (MS).

 

Płock, dnia 14.05.2004
ostatnie uaktualnienie: 15.05.2005

Szewczyk Marcin
ul. Hubalczyków 10/18
09-409 PŁOCK
mcer@op.pl

entomo @ 2001-2024 https://entomo.pl