Przezierniki (Sesiidae) Polski (2013)
The clearwing moths (Sesiidae) of Poland (2013)

 

BĄKOWSKI M., 2013. The Sesiidae (Lepidoptera) of Poland. PDF flyer >>

Forum https://www.entomo.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=24606 >>

W przypadku zainteresowania zakupem książki proszę się kontaktować na adres mailowy autora : bakowski@amu.edu.pl

Książka zawiera:

 • Wprowadzenie, podziękowania i metodyka.
 • Dokładny opis postaci dorosłych, analiza męskich i żeńskich narządów genitalnych.
 • Morfologia postaci dorosłych
 • Morfologia stadiów preimaginalnych: jaj, gąsienic i poczwarek.
 • Biologia, znaczenie gospodarcze przezierników oraz rozsiedlenie tych motyli, szczególnie w Polsce. Rozdział 10 dotyczy filogenii
  i systematyki, szczególnie w świetle ostatnich zmian sklasyfikowania Sesiidae do nadrodziny Cossoidea.
 • Wykaz systematyczny przezierników Poski
 • Klucze do oznaczania dorosłych do podrodzin, plemion i rodzajów.
 • Klucz do rodzajów na podstawie poczwarek wszystkich analizowanych gatunków.
 • Klucz do oznaczania larw 27 gatunków, oparty na ich morfologii i chetotaksji.
 • Przegląd systematyczny 32 gatunków (cechy diagnostyczne rodzaju, klucz do oznaczania gatunków na podstawie dorosłych
  i poczwarek. Opis gatunku zawierający dokładny opis dorosłych, samca i samicy, ich zmienność, narządy genitalne, poczwarka, morfologia i chetotaksja gąsienic, biologia z roślinami żywicielskimi, fenologia i siedlisko). Dla prawie każdego gatunku osobno podano optymalne atraktanty wabiące samce oraz zakres ich dziennej aktywności seksualnej. Na końcu podano wszystkie dostępne dane literaturowe oraz niepublikowane z Polski. Rozsiedlenie wszystkich gatunków zostało umieszczone na mapach UTM.
 • W dalszej kolejności są zgrupowane plansze w liczbie : 7 - dorosłe motyle, 32- genitalia , 30 -gąsienice, 30 - poczwarki, 10- skaningi (jaja, elementy morfologii gąsienic i dorosłych np., czułki i ssawki). Wszystkie plansze są w kolorze z wyjątkiem rysunków gąsienic
  i zdjęć skaningowych.
 • W pracy zostaly także zaprezentowane wyniki badań biochemicznych (COI) gatunków z grupy tipuliformis oraz tabele z pomiarami jaj oraz rozkładem haczyków na odnóżach odwłokowych oraz analnych analizowanych gąsienic. Na końcu podane jest bogate piśmiennictwo oraz indeks.

277 stron, w tym 72 tablice kolorowe i olbrzymia ilość zdjęć czarnobiałych, rysunków, map i wykresów. Język angielski.